Vanliga frågor

Passar Dinghy Rings bara till segelbåtar?
– Dinghy Rings passar till de flesta motor- och segelbåtar. Dinghy Rings finns i tre versioner, SLIM för smal badbrygga, BOLD för bred badbrygga och FLEX som är en löstagbar universalmodell som hängs i pushpit.

Hur stor kan gummijollen vara?
– Dingh Rings är konstruerad för mindre gummijollar upp till 3 meter, med en maxvikt på 60 kg. Gummijollen kan ha ett C/C-mått mellan pontonerna på 97-127 cm. Det motsvarar en totalbredd på cirka 132-172 cm.

Kan jag ha motorn monterad på jollen?
– I de flesta fall kan jollemotorn behållas på i upprest läge från 30-85 grader. Om jollen reses mer än 85 grader ska motorn tas bort. Observera att en 4-taktsmotor inte ska tippas åt fel håll. Följ anvisningarna. Max totalvikt för båt inklusive motor är 60 kg.

Behöver något limmas eller monteras på gummijollen?
– Nej, Dinghy Rings fixerar jollen med hjälp av gummibåtens konformade pontonändar. I de fall gummijollen har platta pontonändar behöver dock jollen kopletteras med pontoon LINK som limmas på gummijollen.

Min gummijolle har platta ändar, passar Dinghy Rings?
– Dinghy Rings passar framför allt gummibåtar med konformade pontonändar. Många gummibåtar på marknaden under 3 meter har konformade ändar för att underlätta planing. Gummibåtar med platta pontonändar kan anpassas genom att pontoon LINK monteras och styr pontonerna rätt i ringarna.

Kan jollen stå i Dinghy Rings när båten seglas eller körs?
– Dinghy Rings SLIM är tänkt att i första hand användas när fritidsbåten ligger stilla i hamn. Beroende på hur högt ringarna monteras och hur bred fritidsbåten är i aktern, kan det fungera att ha jollen upprest 20-45 grader när båten körs. Detta måste testas enskilt på varje båt.
Dinghy Rings BOLD och FLEX fungerar utmärkt under gång. BOLD är testad för att fungera i 25-30 knop, med gummibåten lyft 45 grader.
Om jollen blockerar räddningsstegen ska en alternativ räddningsstege förberedas. Jollen ska också surras så att den snabbt kan fällas och fungera som livbåt.

Tar gummijollen skada av att stå i ringarna?
– Nej, ringarna gör att belastningen fördelas jämnt över de båda pontonerna. Förutsatt att ringarna inte skadats eller att det inte hamnat något vasst mellan ring och ponton är Dinghy Rings skonsam mot jollen. Men UV-ljus och smutsigt nedfall sliter alltid på en gummibåt som förvaras utomhus.
Det är viktigt att kontrollera lufttrycket i gummijollen. En gummibåt som tappar trycket belastas fel och kan skadas vid långvarig förvaring.

Blockerar jollen badstegen?
– Ja, på mindre badbryggor hamnar jollen oftast där badstegen finns. Det är oundvikligt. Vid bad fälls jollen enkelt ner och flyttas åt sidan. Vid färd ska en alternativ räddningsstege finnas.

Varför inte bara lyfta upp gummijollen på badbryggan och surra fast den?
– Jo, i vissa fall kan detta fungera. Men det sliter mer på både badbrygga och gummijolle. Sedan ser det inte lika snyggt ut heller. Först och främst är dock Dinghy Rings en fråga om bekvämlighet.

Jag tycker Dinghy Rings är dyr, en billig gummijolle kostar ju 5 000 kr?
– Dinghy Rings är tillverkade för att hålla länge och vi lämnar 10 års garanti. Förmodligen behöver gummibåten bytas ut flera gånger innan Dinghy Rings slitits ut. Slår man ut kostnaden på tio år motsvarar årskostnaden för Dinghy Rings två dygnsavgifter i en gästhamn. Dessutom är Dinghy Rings unik på marknaden med en patentsökt funktion/konstruktion.

Mina ringar gnisslar lite när jag reser upp gummijollen, ska det vara så?
– Konstruktionen kan medföra ett visst friktionsljud. Inför varje säsong kan ett lager teflon med fördel sprayas på tapparna som går in i fyrkantsröret. Torka bort allt överflöd så att tapparna inte kladdar.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss!

Dinghy Rings Sweden AB

Dinghy Rings Sweden AB marknadsför och säljer det egenutvecklade båttillbehöret Dinghy Rings, som möjliggör förvaring av en uppblåst gummijolle bakom en fritidsbåt utan tunga lyft, på ett smart och elegant sätt.

Dinghy Rings Sweden AB vill påverka samhället till det bättre, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Som ett steg i den riktningen har vi valt tillverkning i Sverige. Vi strävar efter att vara bäst på det vi gör och tar ytterst gärna emot synpunkter och tankar från kunder och samarbetsparter.

Kontakt

Telefon 010-164 04 00
(Telefontid månd-fred 10-16)
E-post info@dinghyrings.se

Dinghy Rings Sweden AB
Lingonvägen 4
192 48 Sollentuna